NazwaOKAP NAD ZAPORĄ
KodK.Bm-01.08
Długość2.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Ganszer Jerzy - sprawozdanie z 2000.12.24 i z 2000.12.25, dokument internetowy 2000.12.25
Ganszer Jerzy - IA nr 4 2005 r.str 17
Ganszer Jerzy - 2008.02.03 GPS /wysok 434 m./
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń