NazwaSZCZELINA WOJTKA W ŚWINNEJ PORĘBIE
KodK.Bm-02.23
Długość4.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Żera Artur - Dokument internetowy o symbolu 2000.03.24
Żera Artur - Interklubowy Aperiodyk nr 3 2004 str 28 /uwaga w puplikacji błędnu kod!/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń