NazwaLEPKA STUDNIA
KodK.Bm-02.34
Długość15.00
Deniwelacja3.80
Głębokość3.80
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Żera Artur - sprawozdanie z 2001.04.18
Żera Artur - Zacisk 20 str.17 /zły kod/
Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy - stan z 2016 r, wzrost dł z 11 do 15 m 
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016
 


powrót do listy jaskiń