NazwaJAMA OGRA
KodK.Bm-02.35
Długość8.00
Deniwelacja2.50
Głębokość2.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Żera Artur - sprawozdanie z 2001.04.18
Żera Artur - Zacisk 20 str.17 /zły kod/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń