NazwaNISKI OKAP
KodK.Bm-02.36
Długość2.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Żera Artur - sprawozdanie z 2001.04.18
Żera Artur - Zacisk 20 str.17 /brak planu, zły kod/
Żera Artur - Dokument internetowy o symbolu 2001.04.18
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń