NazwaPIECZARA W ROWIE
KodK.Bm-02.37
Długość7.50
Deniwelacja2.00
Głębokość1.80
Przewyższenie0.20
Uwagi
Literatura

Żera Artur - sprawozdanie z 2001.04.18
Żera Artur - Zacisk 20 str.17 /zły kod/
Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy - stan z 2016 r, wzrost dł. z 5,5 do 7,5 m
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016
 


powrót do listy jaskiń