NazwaJASKINIA PRZY KOPCU
KodK.Bm-02.38
Długość10.00
Deniwelacja3.00
Głębokość2.60
Przewyższenie0.40
Uwagi
Literatura

Żera Artur - sprawozdanie z 2001.04.28-29
Żera Artur - Zacisk 20 str.17 /zły kod/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń