NazwaLISIA NORA
KodK.Bmk-01.02
Długość5.50
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Żera Artur - Zacisk 17
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń