NazwaSUSKA DZIURA
KodK.Bmk-02.04
Długość5.00
Deniwelacja2.50
Głębokość2.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Żera Artur - sprawozdania z 2001.03.24 i z 2001.04.16
Żera Artur - dokument internetowy o symbolu 2001.03.24
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń