NazwaSTUDNIA OGRODNIKÓW
KodK.Bmk-03.07
Długość4.00
Deniwelacja2.00
Głębokość2.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Ganszer Jerzy - sprawozdanie 2002.12.28 /GPS/ 314 m.
Bednarczyk Wojciech - Dokument 2000.07.10
Żera Artur - Interklubowy Aperiodyk nr 3 2004 str 28
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016
Rozmus Dariusz - 2019 - umiejscowienie jaskini na mapie zbiorczej  >>KLIKNIJ<<

 


powrót do listy jaskiń