NazwaSCHRONISKO ANDRZEJKOWE
KodK.Bmk-04.05
Długość8.00
Deniwelacja5.50
Głębokość5.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Suski Rafał, Mleczek Tomasz - informacja 2003.12.24
Suski Rafał - informacja z 2004.01.07 /zmiana dł, określono gł./
Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie 5 /2004/ str 29 /wzmianka/

Mleczek Tomasz - GPS, wysokość  675 m /2011 r/
Rozmus Dariusz - 2019 - umiejscowienie jaskini na mapie zbiorczej  >>KLIKNIJ<<

 


powrót do listy jaskiń