NazwaJASKINIA NAD KAMIENIOŁOMEM
KodK.Bn-02.01
Długość25.00
Deniwelacja6.00
Głębokość6.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
LiteraturaJaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.42 /brak planu/

powrót do listy jaskiń