NazwaSCHRONISKO NAD KAMIENIOŁOMEM II
KodK.Bn-02.04
Długość3.00
Deniwelacja1.00
Głębokość1.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Gubała Wojciech J. - informacja 2004.07.01
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str 30
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń