NazwaSZCZELINA JAWORZYŃSKA
KodK.Bn-03.08
Długość7.00
Deniwelacja2.70
Głębokość2.70
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - informacja kwiecień 2007 na podstawie www.ssb.strefa.pl
Klassek G.Mleszek T.- rękopis Mat.Sympozjalnych 2007 - wzmianka
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń