NazwaJASNA SZPARA
KodK.Bn-04.04
Długość6.00
Deniwelacja3.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
LiteraturaJaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Klassek G.,Mleczek T.- Zacisk 18 /wzmianka o zm. dł./
Mleczek Tomasz, Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr 4 - str.- 5

powrót do listy jaskiń