NazwaSCHRONISKO W BODAKACH II (SCHRONISKO B-10)
KodK.Bn-04.10
Długość4.00
Deniwelacja3.00
Głębokość3.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz, Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr 4 - str.6
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń