NazwaSCHRONISKO W BODAKACH IV (SCHRONISKO B-13)
KodK.Bn-04.13
Długość3.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz, Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr 4 - str.7
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń