NazwaGORLICKA KOLEBA I
KodK.Bn-04.14
Długość9.50
Deniwelacja1.50
Głębokość0.00
Przewyższenie1.50
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - Jaskinie Beskidzkie nr.4 str.18
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.43 - wzmianka
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń