NazwaSCHRONISKO W OSTREJ GÓRZE I (OBIEKT OG-1)
KodK.Bn-04.19
Długość2.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - Jaskinie Beskidzkie nr.4 str.20
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń