NazwaSCHRONISKO W OSTREJ GÓRZE II (OBIEKT OG-2)
KodK.Bn-04.20
Długość3.50
Deniwelacja1.50
Głębokość1.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - Jaskinie Beskidzkie nr.4 str.20
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń