NazwaSCHRONISKO NA WĄTKOWEJ VI
KodK.Bn-05.15
Długość3.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Gubała Wojciech - informacja 2003.11.01
Gubała Wojciech J. - informacja 2004.06.27
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie nr 5 - str. 4 /schemat rozmieszczenia/
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str 35
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń