NazwaSCHRONISKO NA WĄTKOWEJ VII (SCHR. SZCZELINOWE)
KodK.Bn-05.16
Długość2.50
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Gubała Wojciech - informacja 2003.11.01
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie nr 5 - str. 3 i 4 /schemat rozmieszczenia/
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str 36
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń