NazwaJASKINIA W KORNUTACH IX
KodK.Bn-05.18
Długość5.00
Deniwelacja1.00
Głębokość0.00
Przewyższenie1.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - 2004.05.10 informacja
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie nr 5 - str. 2 i 4 /schemat rozmieszczenia/
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str 38
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń