NazwaSCHRONISKO NA WĄTKOWEJ VIII
KodK.Bn-05.29
Długość2.50
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Gubała Wojciech J. - informacja 2004.11.05
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.43 - plan i opis
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń