NazwaSCHRONISKO SALAMANDRY
KodK.Bn-05.30
Długość6.00
Deniwelacja2.00
Głębokość1.00
Przewyższenie1.00
Uwagi
Literatura

Gubała Wojciech J. - informacja 2004.11.03, 2004.11.05
Gubała Wojciech J. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.43 - plan i opis
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń