NazwaSCHRONISKO W KORNUTACH XX
KodK.Bn-05.33
Długość3.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - informacja kwiecień 2007 na podstawie www.ssb.strefa.pl
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń