NazwaOKAP PRZY WODOSPADZIE
KodK.Bn-06.07
Długość4.00
Deniwelacja1.00
Głębokość0.00
Przewyższenie1.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz, Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr 4 - str.9
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń