NazwaJASKINIA RYSIA
KodK.Bn-07.01
Długość25.00
Deniwelacja6.00
Głębokość6.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.45 - wzmianka.


powrót do listy jaskiń