NazwaJASKINIA KOTULI
KodK.Bn-07.20
Długość6.00
Deniwelacja1.30
Głębokość1.30
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Strona internetowa Stowarzyszenia Speleoklubu Beskidzkiego ssb.strefa.pl /2007.07.30/
Klassek G.Mleszek T.- rękopis Mat.Sympozjalnych 2007 - wzmianka
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń