NazwaWYŻNA KOLEBA
KodK.Bn-07.23
Długość4.00
Deniwelacja2.00
Głębokość0.00
Przewyższenie2.00
Uwagi
Literatura

Strona internetowa Stowarzyszenia Speleoklubu Beskidzkiego ssb.strefa.pl /2007.07.30/
Klassek G.Mleszek T.- rękopis Mat.Sympozjalnych 2007 - wzmianka
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń