NazwaOKAP Z TRZEMA SZCZELINAMI
KodK.Bn-07.31
Długość13.00
Deniwelacja3.50
Głębokość0.00
Przewyższenie3.50
Uwagi
Literatura

Strona internetowa Stowarzyszenia Speleoklubu Beskidzkiego ssb.strefa.pl /2007.07.30/
Klassek G.Mleszek T.- rękopis Mat.Sympozjalnych 2007 - wzmianka
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń