NazwaSCHRON W ŚCIANIE
KodK.Bn-07.32
Długość3.00
Deniwelacja1.00
Głębokość0.00
Przewyższenie1.00
Uwagi
LiteraturaKlassek G.Mleszek T.- rękopis Mat.Sympozjalnych 2007 - wzmianka

powrót do listy jaskiń