NazwaRUSKA KOLEBA
KodK.Bn-07.35
Długość4.00
Deniwelacja1.50
Głębokość0.00
Przewyższenie1.50
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - informacja marzec2008 - dane strona internetowa SSB
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń