NazwaSCHRONISKO LISTOPADOWE
KodK.Bn-07.38
Długość1.50
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - informacja marzec 2008 - dane strona internetowa SSB
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń