NazwaPTASI SCHRON
KodK.Bn-07.40
Długość2.50
Deniwelacja1.00
Głębokość0.00
Przewyższenie1.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /materiały smpozjalne/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń