NazwaSCHRONISKO JAMY
KodK.Bn-08.05
Długość5.00
Deniwelacja2.00
Głębokość2.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr.4 str.14
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń