NazwaJASKINIA GEOGRAFÓW
KodK.Bn-08.06
Długość31.00
Deniwelacja3.00
Głębokość3.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Suski Rafał - Jamnik 2001r.str.37 /rodzaj skały, forma morfol. - tabela/
Suski Rafał - Materiały 35.Sympozium Speologicznego /2001/
Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr.4 str.14
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.45 - wzmianka
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń