NazwaSCHRONISKO W ROZPADLINIE
KodK.Bn-08.07
Długość2.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr.4 str.15
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń