NazwaSCHRONISKO ZAŁOM
KodK.Bn-08.09
Długość4.50
Deniwelacja2.00
Głębokość2.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie nr.4 str.16
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń