NazwaBERETOWA KOLEBA
KodK.Bn-08.10
Długość4.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - wiadomość 2005.11.30
Mleczek Tomasz - rękopis mat. sympozjalnych 2006/wzmianka/
Gubała Wojciech W. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.28 /wzmianka/
Kapturkiewicz A. - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str. 44 - krótka informacja
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń