NazwaJASKINIA BODZIOCH WIELKI
KodK.Bn-09.02
Długość12.00
Deniwelacja4.50
Głębokość4.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
LiteraturaJaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998

powrót do listy jaskiń