NazwaJASKINIA EKOLOGÓW
KodK.Bn-09.13
Długość30.00
Deniwelacja7.00
Głębokość7.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
LiteraturaJaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - Jaskinie 4(17) 1999
Suski Rafał - Jamnik 2001r.str.37 /rodzaj skały, forma morfol. - tabela/
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.48 - wzmianka

powrót do listy jaskiń