NazwaJASKINIA ZMARZŁA (SCHRONISKO L-36)
KodK.Bn-09.14 X
Długość8.00
Deniwelacja4.50
Głębokość4.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
LiteraturaJaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - Jaskinie 4(17) 1999
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
Mleczek Tomasz - rękopis mat. sympozjalnych 2006. Informacja o doł. obiektu do Lodowej Szczeliny

powrót do listy jaskiń