NazwaJASKINIA GÓRNA
KodK.Bn-09.51
Długość18.00
Deniwelacja4.00
Głębokość4.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
LiteraturaJaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 3, Warszawa 1998
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.48 - wzmianka + schemat rozmieszczenia str. 50

powrót do listy jaskiń