NazwaSCHRONISKO W TRZCIANIE I (SCHRONISKO T-1)
KodK.Bn-09.61
Długość2.50
Deniwelacja1.00
Głębokość1.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1(3)/2000
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń