NazwaSCHRONISKO W TRZCIANIE IV (SCHRONISKO T-4)
KodK.Bn-09.64
Długość6.70
Deniwelacja3.30
Głębokość0.00
Przewyższenie3.30
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1(3)/2000
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016 /wzrost dł. z 3 do 6,7 m/


powrót do listy jaskiń