NazwaSCHRONISKO W TRZCIANIE V (SCHRONISKO T-5)
KodK.Bn-09.65
Długość3.00
Deniwelacja1.00
Głębokość0.00
Przewyższenie1.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1(3)/2000
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń