NazwaSCHRONISKO W TRZCIANIE VI (SCHRONISKO T-6)
KodK.Bn-09.66
Długość3.00
Deniwelacja2.00
Głębokość0.00
Przewyższenie2.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1(3)/2000
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016 /określono deniwelację/


powrót do listy jaskiń