NazwaSCHRONISKO W TRZCIANIE VII (SCHRONISKO T-7)
KodK.Bn-09.67
Długość3.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1(3)/2000
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016

 


powrót do listy jaskiń