NazwaSCHRONISKO W TRZCIANIE VIII (SCHRONISKO T-8)
KodK.Bn-09.68
Długość7.00
Deniwelacja5.00
Głębokość0.00
Przewyższenie5.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1(3)/2000
Mleczek Tomasz - Magury'02 str.52 - wzmianka
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy - jesień 2005 [www.ssb.strefa.pl]
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń